Preču atdošana

Preces netiek pieņemtas atpakaļ, ja tās ir funkcionālas, ja automašīnas lapā ir uzskaitīti automašīnu modeļi, kuriem prece ir piemērota.

Visas piegādes un transporta izmaksas nav atmaksājamas.

Jums ir 7 dienu atgriešanas garantija no preces saņemšanas dienas.

Uzmanību, lai atgūtu naudu par preci, tā ir jāatdod neizmantota, nebojāta, ar zīmogu uzlīmēm mūsu tehniķiem pa pastu - Gerovės gatvė 3 - 27, LT -11211 Viļņa, Lietuva

Pēc atdotās preces stāvokļa novērtēšanas, ja tā paliek nemainīga, mēs atmaksāsim naudu jūsu Paypal kontā 14 darba dienu laikā.

Jūs esat atbildīgs par preces atdošanu tādā pašā stāvoklī, kādā to saņēmāt, tāpēc nosūtiet atdoto preci ierakstītā vēstulē.