IESLĒGTS ABS INDIKATORS... KO TAS NOZĪMĒ?

IESLĒGTS ABS INDIKATORS... KO TAS NOZĪMĒ?